تماس با ما

 
 
 
موقعیت : اهواز - ناحیه یک آموزش و پرورش

شماره تماس : 3738141

آدرس الکترونیک : info@bg.su-school.ir

پیام کوتاه : 10006113738141

آدرس : اهواز ، بلوار گلستان ، کوی استادان ، جنب دانشکده علوم پزشکی ، مجتمع آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز ، دبیرستان غیردولتی پسرانه دانشگاه دوره اول