نتایج آزمون ورودی پایه هفتم
 
 

نام  خانوادگی

نام 

نام   پدر 

ال صفری

ابوالفضل

علی

اثنی عشری

مهدی

احسان

اچرش زاده

حسام

محمد علی

آذرخش

محمد

محمد علی

آریا نژاد

یاسین

مجید

آسایش

سید  حامد

محسن

اسلامی

امیر حسین

شهرام

امیر جاملو

امیر عباس

فرج اله

انصاری

امیر رضا

محمود

ایهاوند

کیاوش

سید عبدالحمید

بالوی زاده

امیر حسین

عیسی

بخشور

پارسا

شهرام

بهداروند

ابوالفضل

عظیم

بهرام شاهی

نیما

محمد رضا

بیت سیاح

سید علا

سید محمد تقی

بیت سیاح

محمد امین

عبدالرضا

پور خنجر

محمد

داود

جباری

احمد رضا

عبداله

چلداوی

محمد جواد

محمد امین

حزباوی

محمد

رضا

حسین جانی

متین

مجید

درویش پسند

امیر رضا

محسن

ربیعی راد

پوریا

علی

رشدی

ابوالفضل

ایرج

رضائی

مازیار

عبدالغفار

ریاضی

امیر حسین

محمد

زاد مکاری

محمد طاها

غلامرضا

زاده کرمی

محمد حسین

عزیز

زندی

حسین

فرزاد

زهیری

محمد رضا

جلیل

سعدونی

مهدی

علیرضا

سلیمی چناره

کسری

بهرام

شایگان  فر

علی

مرتضی

شجاعی برجوئی

ماهان 

احمد

شیروانی

مهدی

فریبرز

طلا زاده

پارسا

هومن

علوی

سید پارسا

سید رضا

غدیری

سام

علیرضا

فتحعلی پور دشت بزرگ

امیر رضا

بهروز

فرتاشی

نیکزاد

غلامرضا

فولاد وند

فرزان

محمود

قاضیان

حسین

مهرداد

کاکائیان

امیر حسین

مهدی

کروشاتی

میلاد

عادل

کریمی

طاها

نبی اله

کلاه کج

امیر حسین

سعید

کمایی

مهدی

وحید

کوچری

محمد

آرتاک

گاطع زاده

علی

عبدالرضا

لک

علی

رسول

مجدم

خالد

رزاق

محمدی

رضا

اسمعیل

محمودی

عرفان

علی

مختاری فر

محمد

رحمان

مزین

رضا

محسن

مشایخ نیا

رضا

علی جان

موسوی

سید محمد حسین

سید حبیب اله

موسوی  اصل

سید امین

سید قاسم

موسوی نیا

سید مهدی

سید رحیم

هرگلی

امیر آریا

خداداد

هیودی

امیر رضا

عباس

یزدان دوست

یاسین

حمید

یوسفی

پویا

مسعود