راهنمایی پسرانه غیرانتفاعی دانشگاه
     

     
 
     

رزومه


 

 
مدرک تحصیلی :
کارشناسی ارشد
 
رشته تحصیلی :
مدیریت آموزشی
 
تاریخ استخدام:
1368
 
سابقه خدمت :
29 سال
 
دروس تدریس : 
دینی ، قرآن و پرورشی
 
شرح مختصر : 
اینجانب سعید باغبانی کار معلمی خود را از سال 1366 در مرکز تربیت معلم شهید مدرس شهریار کرج آغاز نموده و پس از طی دو سال دوره تربیت معلم بمدت 5 سال بعنوان معلم آموزش ابتدایی در شهرستان امیدیه مشغول به کار شدم . بعد از آن از سال 1373 به اهواز انتقال یافته و در مقطع ابتدائی فعالیت خودرا ادامه دادم . از سال 1376 تا 1379 در اداره کل آموزش و پرورش شاغل ذیحسابی شدم . از سال 1379 لغایت 1381 مسئول امور مالی آموزشکده فنی دختران اهواز شدم . بعد از آن در مدارس ناحیه یک در مفطع متوسطه اول و دوم در سمت مدیر و معاون تا سال 1390 بودم و از سال 1390 تا هم اکنون در این آموزشگاه انجام وظیفه می نمایم .