آیین نامه و مقررات
 
 
انتظارات انضباطی
 
1.داشتن ظاهری آراسته و پوشیدن لباس فرم (لباس فرمی که مورد تایید آموزشگاه می باشد)

2.رعایت نظم در زمان اجرای مراسم صبحگاه و دیگر مراسمی که در حیاط یا سالن ها برگزار می گردد .

3.رضایت کلیه دبیران از دانش آموز (که از طریق نظر سنجی دبیران انجام می پذیرد)

4.همراه نداشتن وسایل تجملاتی و زیور آلات(انگشتر ، گردنبند ، زنجیر ، استفاده از کلاه ، دستبند ، انگشتر و تسبیح ) و همچنین مراقبت از وسایل شخصی

5.همراه نداشتن CD، دوربین عکاسی و فیلم برداری، MP4، USB ، گوشی همراه و مجلات غیردرسی و ...

6.همکاری با مسئولین مدرسه در ایجاد نظم و انضباط و پاکیزگی محیط مدرسه

7.حضور به موقع در کلاس قبل از دبیر مربوطه و نماندن در راهرو و راه پله ها، نیامدن جلوی دفتر دبیران و محوطه اداری مدرسه مگر به ضرورت

8.رعایت کامل بهداشت و نظافت مدرسه

9.حفظ اموال مدرسه، عدم خسارت به آنها از قبیل میز،صندلی ، تخته وایت برد ، سیستم هوشمند ، درب و دیوار کلاس های درس و همچنین نوشتن یادداشت روی دیوارها و میز و صندلی

10.رعایت سادگی چهره و مو
 
 
انتظارات آموزشی

1.آمادگی کامل جهت شرکت در آزمون های تعیین سطح و پیشرفت تحصیلی

2.آمادگی کامل جهت برگزاری آزمونهای کلاسی و مستمر نوبت اول و دوم

3.شرکت در فعالیتهای مربوط به آزمایشگاه و کارگاه و همچنین اردوهای علمی و پژوهشی

4.به همراه داشتن وسایل آموشی از قبیل کتاب،جزوه و دفاتر مربوطه

5.انجام تکالیف خواسته شده از طرف دبیران
 
 
انتظارات فرهنگی

1.شرکت فعال در مراسم اغازین و فعالیت در این زمینه

2.شرکت در انتخابات دانش اموزی و فعالیت در این زمینه

3.مشارکت در بسیج آموزشگاه و همکاری با آن جهت برگزاری مناسبتهای ملی و مذهبی

4.شرکت در نماز جماعت و نماز جمعه

5.مشارکت در فعالیت های اجتماعی(مانند شرکت در مسابقات علمی و فرهنگی،فعالیت های مذهبی و ...)

6.حفظ و رعایت نظم در همه حال(در خارج از مدرسه، سرویس، معابر و اماکن عمومی)
 
 
انتظارات امتحانی

1.حضور به موقع و راس ساعت مقرر در جلسه امتحان ، رعایت نظم ، سکوت و آرامش در هنگام برگزاری امتحان

2.همراه نداشتن جزوه،کتاب و ... در جلسه امتحان(در صورت عدم رعایت این بند طبق آیین نامه تخلفات بخورد خواهد شد)

3.رعایت موارد و تذکراتی که در جلسه امتحان توسط اولیای مدرسه اعلام می شود.
 
 
انتظارات اداری و رعایت قوانین

1.حضور به موقع در مراسم صبحگاه (مراسم آغازین)

2.اطلاع رسانی دقیق و به موقع به اولیا توسط دانش آموز در موارد خواسته شده از طرف دبیرستان

3.اطلاع دادن به موقع به مدرسه در مورد تاخیر و غیبت(همان روز قبل از ساعت 9 صبح) و در صورت بیماری پس از بهبودی گواهی به صورت حضوری توسط اولیا ارائه گردد .
 
 
نحوه برخورد
 
1.رعایت تکریم و احترام متقابل نسبت به اولیای مدرسه

2.رعایت حقوق دیگر دانش آموزان و ارتباط منطقی و متناسب با آنها

3.پرهیز از شوخی های نامتناسب و به دور از شخصیت دانش آموز
 
 
موراد خاص
 
1.هرگونه فعالیت خارج از مدرسه باید با اطلاع و هماهنگی مسئول مربوطه صورت پذیرد

2.دانش آموز بعد از تعطیل شدن مدرسه به هیچ عنوان نباید بدون هماهنگی در مدرسه حضور داشته باشد(عدم توقف بیجا در خارج از مدرسه)

3.حضور منظم و به موقع  اولیا در تمام جلسات تنظیم شده از سوی مسئولین دبیرستان

4.پرهیز از هرگونه تماس تلفنی و مکالمه اولیا با دانش آموز و بالعکس طی روز و ساعات آموزشی

5.در صورتیکه سرویس آموزشگاه به هر دلیل تاخیر ورود و یا غیبت داشته باشد موارد را به آموزشگاه اطلاع دهند .

6.در صورت مشاهده موارد غیر اخلاقی در سرویس مدارس و عدم رعایت شئونات اسلامی توسط راننده سرویس مراتب را به آموزشگاه اطلاع دهد.