راهنمایی پسرانه غیرانتفاعی دانشگاه
 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

المپیاد کامپیوتر


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
 

اهداف و برنامه ها

 
 
در اولین نگاه به یک آموزشگاه باید 3 رکن اساسی مورد توجه قرار گیرد .

اهداف
سياستها
برنامه هاي اجرايي

 هر مجموعه داراي اهدافي است و كسب موفقيت مجموعه به معناي رسيدن به آن اهدافي است كه از قبل تعيين  گرديده¬ اند. طبيعي است براي رسيدن به اهداف بايد سياست گزاري انجام پذيرفته و برنامه تنظیم گردد . اهداف کلی مدرسه را می توان در غالب اهداف تربیتی ، مشاوره ای و آموزشی مدنظر قرار داد.
 
سیاستهای تربیتی
 
1- دركليه برنامه هاي تربيتي به گونه اي عمل شود كه رفتار دانش آموز ناشي از باورهاي دروني وي باشد نه از روي تحكم يا ترس .
 
2- مربيان و همكاران محترم توجه خاص به موارد ذيل داشته باشند:
 
-  وحدت رويه در امر تربيت ( هماهنگ با مديريت مدرسه ) و اجراي اهداف تربيتي مدرسه
 
-  تربيت با شيوه هاي غير مستقيم
 
-  تعادل  ؛ نه افراط نه تفريط
 
3- صداقت با دانش آموزان و... يك اصل كار ساز و ثمر بخش است .
 
4- انجام وظايف مربيان براي رفع تكليف نباشد بلكه از روي محبت و دلسوزي باشد .
 
5- از اولياي دانش آموزان توّقع خاصي نسبت به درك مسائل مدرسه و زحمات انجام شده نيست وهمواره بايد اجازه داد اوليا حرف هاي خودشان را بيان كنند و عنداللزوم باشيوه اي كاملاً منطقي و متين به پاسخگويي انتقادها و ايرادها پرداخت . در هر صورت رعايت احترام و حفظ شخصيت اوليا در برخورد ضروري است .
 
6- اصل در تربيت , بر كشف ريشه ي مشكل و پيشگيري از آن است نه حل و فصل آن پس از برملا شدن . طبيعي است در هيچ موردي نبايد كار به تجسّس كشيده شود .
 
7- مربيان و مسؤولين بايستي اصل را بر جاذبه قرار داده و عندالزوم هم دافعه داشته باشند .
 
8- همه تلاش ما بايستي به گونه اي باشد كه در اصولي كه به آن معتقديم دانش آموزان ما را قبول داشته باشند و به ما اعتماد كنند در غير اينصورت تأثير مثبتي بر روي آنان نخواهيم داشت .
 
9- اصل در تربيت , تشويق و قدرداني از زحمات دانش آموز است . از اين عنصر مهم و مؤثر غافل نشويم . و با در نظر گرفتن تشویق بموقع در هنگام بروز هر رفتاری که قابل تشویق باشد نسبت به تشویق دانش آموزان اقدام نماییم .
 
10- تنبيه بدني بطور كلي در اين مجموعه آموزشي منتفي است . براي تنبيه به شيوه هاي بيدار كننده براي اصلاح رفتار دانش¬ آموز متوسل شويم .
 
11- در امر تعليم و تربيت هيچ گاه نبايستي به رأي خود اعتماد نماييم و خود را از فكر و نظر ديگران بي نياز بدانيم . همواره با در نظر گرفتن اصل مشورت در تصمیم گیریهای خود از نظرات دیگران بهرمند شویم .
 
12- مشكلات دانش آموز يا كلاس با مشاور مربوط و مدير مطرح شود و براي حفظ امنيت محيط تربيتي ، از طرح موضوع بين ساير همكاران  جدا خوداري شود .
 
13-  با توجه به اينكه دانش آموزان از ما الگو برداري مي كنند و عمل و گفتار ما در آنان تأثير به سزايي دارد؛ هيچگاه حرف و عملي كه توهين به دانش آموز تلقي شده و يا موجب تحقير شخصيت دانش آموز گردد , نبايد صورت پذيرد . بهر حال برخورد با دانش آموزان براساس شخصيت دادن به آنان باشد 
 
14- از ناسزا گويي و دادن القاب زشت به دانش آموزان پرهيز شود.
 
15- از اظهار نظر در موضوعات اختلافي مانند : موسيقي , شطرنج , مسايل جناحي ( سياسي ) و ..... پرهيز شود و در صورت ضرورت با مدير مدرسه هماهنگي قبلي بعمل آيد.
 
16- در مسايل سياسي مخصوصاً در جناح بندي ها , بايد به گونه اي عمل شود كه استقلال مدرسه كاملا محفوظ بماند و هيچ كس تلقي حمايت از جناح خاصي را در دبيرستان نداشته باشد . بلكه  وظيفه مدرسه بالا بردن سطح اطلاعات و معلومات سياسي دانش آموزان در راستاي آرمان¬هاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري است  به گونه اي كه موجب علاقمندي به انقلاب و حفظ آن باشد .
 
17- مشاركت دادن دانش آموزان در امور اجرايي مدرسه از نكات بسيار مهمي است كه در شكل گيري شخصيت وي نقش بسزايي خواهد داشت . در برنامه هاي اجرايي مدرسه از قبيل صبحگاه , اداره نمازخانه , انتظامات مدرسه , برنامه هاي قرآن و ادعيه , اداره كتابخانه و ... بايد از توانايي هاي دانش آموزان بهره مند شويم .
 
18- هر مطلبي كه تحت عنوان سياست قرار است به دانش آموزان و يا اولياء اعلام شود بايد در چهار چوب سياست هاي مكتوب و هماهنگ  با مدیریت دبیرستان باشد.
 
19- در برگزاري مراسم ( جشن ها و عزاداريها ) اصل بر ترويج و تحكيم  معارف ديني مي باشد و حفظ  ظاهر کافی نیست .
 
20- زمان مراسم حداكثر 45 دقيقه ( سخنراني و مديحه سرايي يا عزاداري ) و مراسم خاص حد اكثر 75 دقيقه برنامه ريزي شود.
 
21- پوشش و ظاهر دانش آموزان و مربيان مطابق با شئون اسلامي و محيط تعليم و تربيت باشد .
 
سياست هاي آموزشي و انضباطي
 
1- علم واخلاق هردوبا هم اهميت دارندوهريك منزلت وجايگاه خود را دارد . ملاك ارزيابي و داوري در مورد دانش¬آموزفقط نمره ي وي    نمي باشد.
 
2- از آنجا كه بطور طبيعي دانش آموزان به هر درسي كه علاقه پيدا نمايند براي آن درس بيشتر سرمايه گذاري مي نمايند , يكي از مهمترين كارهايي كه معلمين بايست انجام دهند ايجاد علاقه به درس و معلم  مي باشد .
 
3- سياست مدرسه در جهت اين است كه در دانش آموزان اين باور را بوجود آورد كه « مي توانند» و طبيعتاً اين باور در آينده براي كشور نيز اثر گذار خواهد بود . در اين خصوص لازم است از هرنوع برخورد يا گفتاري كه موجب يأس دانش آموز مي شود از قبيل ( تو نمي تواني موفق شوي و..... ) جداً پرهيز نمود .
 
4- بررسي تكاليف دانش¬آموزان بطور مرتب صورت پذيرفته و بطور كاملاً جدي در وضعيت تحصيلي وي دخالت داده شود تا دانش آموز مقيد گردد و عادت نمايد، وظايف خود را به نحو احسن به انجام رساند .
 
5- پرسش كلاسي از اموري است كه موجب مي شود دانش آموزان همواره با آمادگي كامل در كلاس درس حاضر باشند به اين مورد بايد دقت كافي شود  و در تمام دروس به طور مرتب و منظم پرسش كلاسي بعمل آيد .
 
6- در انتهاي هر فصل يا موضوع در هريك از دروس ( عمومي , اختصاصي ) آزمون كتبي برگزار گردد تا ميزان يادگيري دانش آموز مورد ارزيابي قرار گيرد .که این فعالیت از طریق آزمون های مستمر و ماهانه که همراه با ارائه کارنامه مستمر به اولیا دانش اموزان می باشد صورت می پذیرد .
 
7- سخت گيري در آموزش , بررسي تكاليف وپرسش كلاسي درخلال سال مطلوب است ولي در امتحانات پايان ترم ( دي ، اردیبهشت ، خرداد ) آزمون بايد كاملاً استاندارد و متناسب با سطح كتاب باشد تا امكان ارزيابي واقعي وضعيت تحصيلي دانش آموزان  و قياس آنان با دانش آموزان مدارس ديگر ميسر گردد و حقي از دانش آموزان ما تضييع نگردد.
 
8- در آموزش بنا براين باشد كه دانش آموزان بر مطالب كتاب تسلط كامل و كافي داشته باشند . اين امر با كار عمقي بيشتر روي مباحث كتاب به صورت  تمرين و تحقيق دانش آموزان ميسر مي گردد , به هيچ وجه نبايد مطالبي كه اساساً در كتاب به آنها اشاره اي نشده يا مطالب مربوط به كتابهاي سال هاي بالاتر تدريس گردد.
 
9- بعد از امتحانات ميان ترم و پايان ترم بر اساس تحليل آماري نتايج يادگيري دانش آموزان، براي اصلاح نقاط ضعف آموزش تدابير لازم انديشيده شود 
 
10- با توجه به لزوم و اهميت یادگیری  نحوه مطالعه¬ي هر درس، به¬گونه اي برنامه¬ريزي شود كه براي همه دروس دانش¬آموزان شيوه¬ي مطالعه¬ي آن درس را در ابتداي سال ياد بگيرند. که در این خصوص می توان از راهنمایهای دبیر مربوطه و مشاوره دبیرستاان استفاده کرد .
 
11- در مسايل درسي و انضباطي درعين پيگيري دقيق، نبايد به گونه اي عمل شود كه «شخصيت» دانش¬آموزان زير سؤال برود .
 
12- اخراج دانش آموز از كلاس از جمله ي سخت ترين تنبيهاتي است كه به آساني نبايست بدان متوسل شد تا قبح آن از بين نرود .
 
13- در موردي كه دانش آموزي از كلاس اخراج مي شود بايد به گونه اي با وي برخورد شود تا وي حساسيت مسأله را درك نموده و جوي حاكم شود كه دانش آموزان همواره نسبت به اخراج از كلاس حساس باشند .
 
14- اهميت دادن به درس معلم و حضور منظم دانش آموزان در كلاس از جمله نكات مهم مي باشد . نبايد به بهانه هاي مختلف با جلوگيري از حضور دانش آموز در كلاس اين اهميت را كم رنگ نمود .
 15- بروز مشكلات آموزشي و تربيتي در مدرسه طبيعي و از لوازم تربيت دانش ¬آموز مي¬ باشد. وظيفه¬ مدرسه كمك به دانش¬ آموز و خانواده¬ي او براي حل مشكل است نه اخراج او.
 
16- تدريس در تمام دروس بر اساس طرح درس انجام گيرد . در این خصوص می بایست در ابتدای سال طرح درس سالانه و بودجه بندی کتاب مربوطه توسط دبیر انجام گیرد .. و یک نسخه آن در اختیار مدیر آموزشگاه قرار گیرد .
 
17- با توجه به توانايي¬ هاي متفاوت دانش¬ آموزان وظيفه¬ ي مدرسه كشف استعداد دانش¬ آموزان و ايجاد زمينه براي رشد آن است. شناسایی دانش آموزان مستعد و برنامه ریزی جهت شرکت آنها در مسابقات علمی ، فرهنگی ، هنری همچنین شرکت در المپیادهای دانش آموزی و جشنواره خوارزمی
 
18- از آن¬جا كه تحقيق و پژوهش علاوه بر يادگيري در روش يادگيري نيز مؤثر است ، لازم است در تمام دروس معلمين محترم دانش¬ آموزان را به تحقيق و پژوهش و ارائه¬ پروژه تشويق نمايند و تا حد امكان درس پروژه محور پيش برده شود .
19- شناسایی دانش آموزان لازم التوجه و برنامه ریزی جهت ارتقا وضعیت درسی و اخلاقی آنان در طول سال تحصیلی 
 
اهــداف اجرايي ميان مدت
 
بعد از گذشت چندین سال از آغاز فعاليت هاي مؤسسه و طي فراز و نشيب هاي متعدد , ضروري است تا سمت و سوي آينده مؤسسه جهت دستيابي به هدف نهايي كه همانا تربيت نيروهاي متعهد ,متخصص و توانا ست , مشخص گردد . در اين راستا توجه به حفظ و ارتقاء موقعيت و جايگاه واحد هاي تحت پوشش مؤسسه دربين ساير واحد هاي آموزشي حائز اهميت مي باشد . اهداف اجرايي زير كه تحقق آنها رسيدن به هدف نهايي را سرعت مي بخشد براي پنج سال آينده (1/7/1395 الي 31/6/1400) تهيه و تنظيم گرديده است . بديهي است برنامه ها و اهداف مقطعي كوتاه مدت بايستي در راستاي اهداف ذيل تدوين و پيگيري شود
 
الف) اهداف آموزشي پژوهشي برتر 
 
1- کسب جایگاه اول در بین دبیرستان های استان
2- قبولي صد در صد در تمام پايه هاي دبيرستان 
3- قبولي صددر صد دانش آموزان در آزمون های ورودی مدارس خاص (دبیرستان دانشگاه ، نمونه دولتی و تیزهوشان) 
4- گذراندن سطوح پايه , مقدماتي و متوسط زبان انگليسي در طول دوره دبيرستان 
ایجاد کلاس های آموزشی در  زمینه یادگیری نجوم ، رباتیک ، علوم آزمایشگاه ، زبان خارجه 
5- گذراندن دوره های ICDL
6-  حضور فعال در جشنواره خوارزمي و کسب رتبه های برتر در محور های شش گانه
7- گذراندن روش تحقيق ( با رويكرد توليد علم)
 
ب ) اهداف پرورشي و تربيتي
 
1- روان خواني كل قرآن از طریق برگزاری محافل انس با قرآن و آموزش تکمیلی قرائت قرآن
2- آشنايي با ترجمه قرآن  در قالب کلاسهای فهم  قرآن و حفظ موضوعی قران کریم با استفاده از کلاس های خاص
3- گذراندن يك دوره اجمالي اصول عقائد با تمركز بر توحید و  معاد و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ دینی
4- آشنايي با سيره رفتاري وگفتاري ائمه ( عليهم السلام ) به همراه تأكيد  عملي بر ادب و متانت در كليه حالات , زمانها و مكانها و استفاده از احادیث در مراسم صبحگاهی
5- آشنايي با نهج البلاغه و صحيفه سجاديه ، در قالب برگزاری کارگاهها در ساعت فوق برنامه
6- شناسایی دانش آموزان مستعد در رشته های ورزشی مختلف و ایجاد زمینه مناسب برای رشد و توسعه رشته های مختلف ورزشی در آموزشگاه
7- شناسایی دانش آموزان مستعد و داوطلب در خصوص یادگیری هنر خوشنویسی و نقاشی و برگزاری کارگاه های مربوطه
8- حضور فعال در مسابقات ورزشي
9- مطالعه و خلاصه كردن چهار كتاب که توسط شورای اموزش مدرسه مشخص می گردد . و برگزاری مسابقات غیرحضوری در خصوص کتابهای مشخص شده 
10- پرورش روح تقيد به انجام واجبات و ترك محرمات از طریق آشنایی با دستورات مراجع تقلید
11- پرورش روح توسل به حضرات معصومين عليهم السلام و آشنایی با زندگی معصومین از طریق برگزاری مسابقات مقاله در خصوص زندگ معصومین ، همچنین برگزاری مناسبتهای ویژه معصومین علیه السلام
12- آموزش مستمر اولياء در طول سال ( 8 جلسه در سال ) از طریق برگزاری کلاس های آموزش خانواده و برگزاری همایش ویژه اولیا
13- ترويج و استمرار فعاليت هاي بسيج , و شورای دانش آموزان و اهمیت دادن به تشکلهای دانش آموزی
14- شناخت جايگاه دفاع مقدس و شهداء انقلاب اسلامي و بزرگداشت سالروز دفاع مقدس از طریق برگزاری نمایشگاه ، رزمایش ، حضور در مزار شهدا و تجلیل از آنها در آغاز سال تحصیلی