راهنمایی پسرانه غیرانتفاعی دانشگاه
     

 
 
مدرک تحصیلی :
دانشجوی دکتری
 
رشته تحصیلی : 
مهندسی ژئوتکنیک
 
تاریخ استخدام :
 
سابقه خدمت :
از سال 84 هیات علمی چمران
 
دروس تدریس : 
ریاضیات
 
دوره های آموزشی کتب جدید التالیف :
 
 
دیگر دوره ها :
 
1.  کارگاه آموزش روش تحقیق
 
2.  کارگاه آموزشی مهارتهای روش تدریس
 
3.   کارگاه آموزشی تولید نرم افزار آموزشی چند رسانه ای (استوری لاین)