راهنمایی پسرانه غیرانتفاعی دانشگاه
     

 
 
مدرک تحصیلی :
دکتری
 
رشته تحصیلی : 
الهیات و معارف اسلامی 
 
تاریخ استخدام :
1360/7/1
 
تاریخ بازنشستگی : 
1387/6/31
 
سابقه خدمت :
35 سال
 
دروس تدریس : 
معارف اسلامی - آمادگی دفاعی
 
دوره های آموزشی کتب جدید التالیف :
 
1.  دوره آموزشی کتاب های هفتم هشتم و نهم به عنوان مدرس دوره
 
2.  دوره آموزشی کتاب آمادگی دفاعی نهم
 
3.  دوره آموزشی کتاب تفکر و سبک زندگی هفنم به عنوان مدرس دوره 
 
4.  دوره آموزشی کتاب تفکر و سبک زندگی