راهنمایی پسرانه غیرانتفاعی دانشگاه
     

 
 
 
 
     
 
 

پرسشهای متداول

آیا ویژگیهای نوجوانان در آموزش و پرورش آنان تاثیری دارد ؟
آيا استرس سر جلسه امتحان باعث افزايش فراموشى مطالب درسی مى شود؟
دانش اموزی هستم كه هنگام امتحانات و ساير تكاليف درسي بسيار اضطراب و استرس دارم كه روي نتيجه كارم تأثير مي گذارد؛ مرا راهنمايي كنم كه چطور آرامش يابم؟
با سلام من خيلي راحت عصباني مي شوم ولي بعد از مدتي از كار خود ناراحت مي شوم. احساس مي كنم كسي من را درك نمي كند و دوست دارم مورد توجه همه باشم. چكار كنم تا مورد توجه ديگران قرار گيرم؟
بنده وقتي كتاب مي خوانم خوابم مي برد مشكلم چيست؟
روش های مطالعه برای افرادی که تمرکز حواسشان کم است، را بگویید؟
بیشتر ...